خیارشور ممتاز 700 گرمی

خیارشور ممتاز 700 گرمی

در هنگام خرید و استفاده از خیارشور باید چندین نکته در نظر گرفته شود.
علاوه بر عطر و طعم خیارشور نکات دیگری مانند یک دست بودن اندازه و عدم تغییر رنگ  خیارها، ترد بودن، عدم استفاده از خیارهایی که به طور نامناسب رشد کرده اند بسیار حائز اهمیت است.
خیارشورهای صنعتی تحت موازین بهداشتی تهیه و بسته‌بندی می شوند و در مقایسه با انواع فله‌ای آن، کمتر دچار خرابی و فساد زودهنگام می‌شوند.

30 گرم

اندازه سهم

3.6

انرژی

0.3

قند

0.03

چربی

0

اسیدهای چرب

0.78

نمک