ترشی فلفل سوزنی سبز 620 گرمی

ترشی فلفل سوزنی سبز 620 گرمی

وقتی هوا سرد میشه بازار ترشی به راهه! مخصوصا اگه معطر و اسپایسی باشه که دیگه برای دورچین غذاها محشره! ترشی فلفل واقعا خوش عطره و می تونه انتخاب خوبی برای کنار غذا باشه

30 گرم

اندازه سهم

3.59

انرژی

0.24

قند

0.018

چربی

0.002

اسیدهای چرب

0.61

نمک