جشن سی و هفدمین سال تاسیس صنایع غذایی اصالت در کنار خانواده بزرگ اصالت

37 سال از تاسیس برند محبوب اصالت گذشت و امروز کارکنان فهیم صنایع غذایی اصالت همراه با خانواده های خود میهمان ما بودند که ضمن برنامه های متنوع و شاد، رئیس محترم هیئت مدیره، مدیرعامل محترم و معاونت...

حضور مدیران و سرپرستان صنایع غذایی اصالت در همایش مدیران الماسی

همایش مدیران الماسی با حضور 100ها نفر از کارآفرینان و مدیران

محصول جدید

معرفی محصول جدید

نمایندگی جدید

معرفی نمایندگی جدید

فیلم تبلیغاتی

مشاهده فیلم تبلیغاتی اصالت