انواع ترشی

انواع ترشی‌ها

پیدایش و مصرف انواع ترشی از دیرباز تاکنون درکشور ایران مرسوم بوده است. درست کردن ترشی به صورت صنعتی حدود ۷۰ سال است که در بین کارخانجات رواج یافته و مورد استقبال مردم قرار گرفته است. ترشی یکی از مخلفات خوشمزه و دلخواه برای انواع غذاهای ما ایرانیان است. ترشی انواع مختلفی دارد و قومیتهای مختلف بنا به ذائقه و مواد اولیه‌ای موجود در آن منطقه، اقدام به تهیه ترشی می‌کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین  اهداف درست کردن ترشی، نگهداری از مواد غذایی و استفاده در غیر فصل رویش آن‌ها است. مواد اولیه ترشی‌ها بر اساس سلیقه افراد می‌تواند کم و زیاد شود.